fbpx

תשע מחלקות

במחיר של עובד אחד

רוצים לדעת עוד? המשיכו לגלול

מחלקה מס' 1

יעדים ואבני דרך

שגיב גורביץ

אסטרטג ראשי

״הדרך נסללת על סמך החלטות ולהחלטות איכות מגיעים עם תשומת לב רבה״

"כל מותגי העל עורכים יום תוכניות עבודה (בדרך כלל בתחילת השנה), ביום זה בוחנים ומנתחים את המיקוד העסקי בצד האסטרטגי בהמשך לקו החזון (לטווח הקרוב והרחוק). מחלקת יעדים ואבני דרך אחראית לסייע לבעלים / למנכ"ל לבנות באופן איכותי את תהליך הצבת היעדים העסקיים ובעצם לבנות את הפוקוס העסקי. מחלקה זו מסייעת ובונה לבעלים / למנכ"ל דוחות המרכזים את שלל אפשרויות התגובה ויישומם בהתחשבות בתקציב השיווק ,תוצאות, השקעות בנכסים שונים, הסרה או עצירה של פרויקטים ו/או השקעות וכו' לא משנה מה המחזור שלך, או איזה סוג עסק אתה, אם תפספס את השלב זה, או לא תקדיש לו את הזמן הראוי, העסק שלך יהיה בסיכון גבוה לבזבוז משאבים אדירים. מתוך ניסיון של שנים ראינו שגם יועץ חיצוני בכיר מפספס פעמים רבות כי הוא לא חיי ונושם 24 שעות את העסק, זאת הבעיה של כל יועץ חיצוני. לכן במקום לשלם ליועץ חיצוני תפתח איתנו יכולת ליבה פנימית.

איך המחלקה עובדת

מחלקה זו מרכזת יועצים אסטרטגים טקטיים מומחים – כל עסק חדש שמעסיק אותנו, קולטת אותו המחלקה ומנתחת לעומק את הפעילות העסקית יחד עם הבעלים / המנכ"ל. ניתוח עומק ייחודי זה מהווה את הבסיס לגיבוש וכיבוש היעדים והמטרות ארגוניות לשנה קדימה. יחד עם הבעלים / המנכ"ל מנסחים את היעדים ואבני הדרך לשנה קדימה בדו"ח הנקרא "דו"ח יעדים ואבני דרך" הכולל בדרך כלל 30 עמודים מפורטים

דו"ח מחלקת יעדים ואבני דרך

מחלקת המחקר הייעודית שלנו (בדיוק כמו בארגונים הגדולים ביותר) תבצע עבורך, יחד איתך, מחקר מקיף אודות הפעילות העסקית והתאמה של החזון והמטרות למצב האקטואלי העסקי. דו"ח יעדים ואבני דרך (מרכז עד 30 עמודים) כולל בתוכו – מחקר אנליטי עסקי – ניתוח ענפי – ניתוח מתחרים – ניתוח תוצאות עסקיות

האם קיימת לך תוכנית טקטית לשנה הקרובה

אם יש לך חזון ברור ותוכנית יעדים אסטרטגים, מצוין! נבחן אותה יחד ונמליץ לך על התובנות, אם אין לך תוכנית שכזו, מנהל מחלקה זו יבנה זאת עבורך, יחד איתך.