מה זה סיילוגרף?

Saleography בעברית (סיילוגרפיה)  

הסילוגרפייה – 10 בסיסים קריטיים שמתקיימים בכל תהליך מכר (גם השכרה), דרך טובה לתאר את תהליך הסילוגרפייה היא באנלוגיה לאבולוציה (תהליך שינוי גנטי של אורגניזם) כאשר כאן מדובר באבולוציה של תהליך מכר, שינוי תהליך שיוצר מכירה מוצלחת. הסילוגרפייה מתארת את סך השכבות שנבנות זה על גבי זה בכל בתהליך מכירה מוצלח, ולכן נקראת גם “האבולוציה של תהליך מכר מוצלח ויצירת מותג”  

Saleography בעברית (סיילוגרפיה) היא מתודולוגיה אשר פותחה ע”י יזם ואיש השיווק שגיב גורביץ.  

מקור השם: Sale מתוך המילה באנגלית מכירה ו- graphy  מתוך המילה גרף ו/או רישום.  

מטרתה של המתודולוגיה היא לבחון תהליכי מכר של שירותים ו/או מוצרים ו/או נכסים בלתי מוחשים לסוגיהם ולהצליח לזהות כשלים, חזקות והזדמנויות בתהליך עצמו, בכך להפוך את תהליך המכר בין בעל הנכס או החפץ (צד המוכר – בעל הסחורה) לזה המעוניין לקנות או להשכירו (הצד הקונה/ המשכיר).  

הסילוגרפיה יכולה לסייע רבות לצד המוכר להבין כיצד ניתן להגיע לייעול מקסימלי של תהליך המכר דרך 2 עקרונות יסוד ו- 10 בסיסים קריטיים שבין השאר יוצרים מותג. 

מתודולוגיית הסילוגרפיה מכילה  10 תהליכי בסיס היוצרים את האבולוציה של תהליך מכר מוצלח. 

הרעיון המרכזי מציג 5 שלבים (שלב התכנון, שלב המחקר, שלב ההפקה, שלב המכירות, שלב הניהול) המרכזים 2 בסיסים תחת כל שלב (10 הבסיסים), כאשר אחד נשען על גבי השני בסדר היררכי וכך המתודולוגיה מלווה את הישות עסקית ויכולה לתרום רבות בייעול של התהליך המכר שלה במוצריה או בשירותיה, ומעלה את הסיכויים ליצור יתרון עסקי. מתודולוגית הסילוגרפיה מעודדות את הישות העסקית לפתח את שלל היכולות הללו בתוך העסק עצמו כדי לנסות ולשלוט על קו הדנ”א והאחידות של תהליך המכר כולו. 

עקרונות הסיילוגרפיה: 

כדי ליישם את מתודולוגית הסיילוגרפיה, יש לשמור על שני עקרונות בסיס 

העקרון הראשון: עקרון הרווחיות הפיננסית: 

מטרתה של ישות עסקית היא לסחור במוצר או שירות אשר בבעלותה או ברשותה ולהתקיים מתמורת המכר מנכסיה. בניסיון לשמירה על רווחיות פיננסית בטווח זמן שמוגדר על ידה. חברה עסקית מוצלחת עושה זאת בהצלחה לאורך זמן ובצמיחה מתמדת וישות עסקית נכשלת לא מצליחה לשערך נכון את קצב ההכנסות שלה על קצב הוצאתיה וכתוצאה מכך מתפרקת. 

העקרון השני עקרון המדידה:  

כדי שחברה עסקית תוכל לזהות שינויים בעליה או ירידה ברווחיות היא חייבת לבצע מדידה נתונים, כדי להבין את המגמות הפיננסיות (הכנסות / הוצאות) מתקופה לתקופה. עקרון מדידת נתונים מאפשר לישות העסקית לזהות את תנודות הרווחיות וביקושים לנכסיה מצד השוק ולבצע שינויים בהתאם במטרה לייעל את עצמה ולשמור על העקרון הראשון באופן מיטבי. 

תת עקרון – צורת המצב העסקי: 

על פי מתודולוגיית הסיילוגרפיה קיימים שתי צורות של מצב עסקי הראשון “בתוך מכירות” והשני “מחוץ למכירות” 

1. בתוך מכירות  

עסקים אשר קיים בהם תהליך מכר (מוצרים / שירותים) נכסים הם לסיווג העסקים בתוך המכירות, הכוונה כאן שכנראה יש מידע על כמות היחידות שנמכרה, יש מידע על שוק מטרה שצורך וקונה, יש מידע על נקודות איזון ברמת התמחור של אותם מוצרים /השירותים (הערך של אותם מוצרים / שירותים ממומר לרכישה ואימוץ מסוים) וכו’.  

מתודולוגיית הסיילוגפריה לקוחת בחשבון שעסק בתוך המכר מכיר את השוק שצורך את מוצרו או שירותיו ולכן ההנחה הרווחת היא שאין צרוך לביצוע מחקרים וסקרים, הסילוגרפיה לא מאפשרת לצאת למהלך הוצאה לפועל ללא ביצוע מחקר וסקר גם במצב – בתוך המכר, הסיבה לכך קצב השינויים הטכנולוגים, הלוגיסטיים, חומרי הגלם, שיטות ערוצים וטרנדים משתנים, בעידן בו אנו חיים. לכן חוסר התייחסות למחקר מגבה (מחקר “משקף”) מסכן מאוד את היעילות של המהלך ועלול ליצור בזבוז וחוסר יעילות במהלך. לכן נקרא מחקר משקיף ונמצא לאחר בסיס האסטרטגיה וטקטיקה – בדרך כלל לא משנה אסטרטגיה או טקטיקה. 

תיאור מצב עסקי – רמת העומק בתוך המכר: 

בתוך המכר רמה גבוהה ביותר מוצר קיים בשוק קיים רווחי וצומח 
 מוצר קיים בשוק קיים רווחיות בסטגנציה 
 מוצר קיים בשוק קיים רווחי יורד 
בתוך המכר ברמה נמוכה ביותר מוצר קיים בשוק קיים בהפסד 

2.מחוץ למכירות 

עסקים אשר לא נמצא עדין תהליך מכר 

תיאור מצב עסקי – רמת העומק מחוץ למכר המכר: 

מחוץ למכר רמה גבוהה ביותר מוצר חדש בקטגוריה חדשה  
 מוצר חדש בקטגוריה קיימת  
 מוצר קיים בקטגוריה חדשה 
 מוצר קיים בקטגוריה קיימת בשוק חדש 
 מוצר קיים בשוק חדש 
מחוץ למכר ברמה הנמוכה ביותר שדרוג חדש במוצר קיים בשוק קיים 

לדוגמא ניתן לקטלג בתפיסת ניהול זו סטארט אפ כעסק מחוץ לתהליך המכר, מצב עסקי כזה מנבה מאמצים כגון חינוך צרכני וחדירה לשווקים בין השאר. על העסק להכין את המשאבים לכך ולהבין את הסיכונים אשר קשורים למהלך, כל זאת בדרך כלל עוד לפני שבאמת מתבצעת מכירה אחת.  

על פי מתודולוגיה הסילוגרפיה יש להבין תחילה מה המצב העסקי של העסק בתוך המכר או מחוץ למכר ובאיזו רמה. לכל מצב עסקי מתודולוגיית הסיילוגרפיה מצאיה מסלול שונה עם אותם בסיסים. 

*במקרה של מוצר או שירות במצב בתוך המכר: האסטרטגיה והטקטיקה נבנית על גבי ההתנהגות שנבחנה בסיס היעדים ואבני הדרך. ההנחה הרווחת היא שבדרך כלל במצב בתוך המכר ישויות עסקיות מרגישות שאין טעם לבצע מחקרים, המתודולוגיה מחייבת לבצע מחקרים “משקיפים” כדי לבחון רגע אחד לפני שמתקבלות החלטות אסטרטגיות טקטיות ולדאוג שלא מפספסים הזדמנויות רגע לפני שעוברים לשלב ההפקה.  

*במקרה של מוצר או שירות חדש במצב מחוץ למכר: סדר הבסיסים משתנה הבסיס מחקר שיווק ומחקר פיתוח עולים לשלב 2 ו-3 כאשר אסטרטגיה וטקטיקה יורדת לשלב 4 והסיבה לכך שעל האסטרטגיה והטקטיקה להיבנות על סמך מידע ונתונים שיתרמו לקבלת החלטות טובה יותר מותאמת יותר ורלוונטית עבור שוק המטרה. 

תת עקרון (חייל/ סוס/ מלכה) צורת הישות העסקית: 

על פי מתודולוגיית הסילוגרפיה קימות שלושה צורות של מצבים עסקי ביחס לתחרות. מצבים אילו משמשים בעיקר בשלב הבסיס לגיבוש יעדים ואבני דרך. על העסק להבין ולנתח את המצב האקטואלי שלו ביחס לתחרות בענף, ולבחון את המשאבים והיכולות שלו בבחירה בצורת הישות העסקית: 

ישות עסקית חייל – מצב חייל הוא במצב של משבר  

בדיוק כמו בשחמט החייל מתקשה לזוז לכל משבצת ולכן עסק בישות עסקית בתקופת משבר על פי המתודולוגיה מוגדר כחייל. כאשר בונים את היעדים ואבני הדרך בבסיס הראשון צריכים לקחת בחשבון את המשבר וליצור נצחנות בעזרת יעדים וכיוון עסקי נכון של האסטרטגיה ודרכי הפעולה לכיבוש המטרות העסקיות תחת ישות זו. 

ישות עסקית סוס – מצב סוס הוא במצב של עסק הבוחר להיות מובל  

בדיוק כמו בשחמט הסוס יכול נחות מעל שחקנים ולהפתיע בפוזיציה חדשה, כאשר עסק נמצא במצב ישות סוס, העסק מפתח את היעדים ואסטרטגיה שלו על סמך המתחרים המובילים בענף, ובעצם עוקב ומישר קו עם המהלכים של המתחרים המובילים עם אדפטציות מיתוג כדי להישאר במשחק ולכן נקרא מובל. פיתוח יעדים בישות סוס, תורם להורדה משמעותית בעלויות מחקרים וכניסה למודלים מחוץ למכר. 

ישות עסקית מלכה – מצב מלכה הוא במצב של עסק בוחר להיות מוביל  

בדיוק כמו בשחמט המלכה היא החזקה והגמישה ביותר, ולכן עסק עם משאבים חזקים יוכל למקם את עצמו בתחרות בענף כמוביל וכתוצאה מיצב את עצמו בחלקים רבים מחוץ למכר מה שיוצר את הזדמנויות הגדולות ביותר וגם את הסיכונים הגבוהים ולכן הצורך בהכנת המשאבים היא קריטית. 

תת עקרון מהירות הניהול: 

במתודולוגיה הסיילוגרפייה על הישות העסקית לבחור את מהירות מחזור הניהול (רבעוני, חודשי, דו שבועי). בכל הבסיסים שמטרתם הוצאה לפעול (שלב הפקה, שלב המכירות, שלב ניהול) על הישות העסקית לפתח מטריצות מדידה לבחינת התקדמות של תהליכים בתוך בסיסי הוצאה לפעול, זאת באופן קבועה ומחזורי. כך הישות העסקית תוכל לאתר כשלים, עיקובים, סטיות וניצחונות ולנהל טוב יותר את מנגנוני ההוצאה לפועל שכל כך קריטיים בהצלחה של תהליך מכר מוצלח.  

בכל מחזור על המנהל לקבל החלטה על סמך נתונים –  

 • הוצאה לפעול (המשך הפעילות)  
 • עדכון (עדכון על סמך נתונים חדשים)  
 • עצירה  
 • הסרה  

של כל ההוצאה לפעול. ולכן יש דגש רב על איסוף הנתונים בכדי לקבל את החלטות איכות בישיבות הניהול “מחזור מהירות הניהול” שנקבעו. 

10 הבסיסים של מתודולוגיית הסיילוגרפיה 

מתודולוגיית הסיילוגרפיה מורכבת מ-10 בסיסים. בסיסים אילו תורמים לניבוי של הצלחה בתהליך המכר ומסייעים לבצע ייעול של בתהליך עצמו. תהליך מכר מוצלח יקדם באופן ישיר את עקרון מספר אחד (רווחיות פיננסית) וישמור על עקרון מס 2 (עקרון המדידה). 

 1. שלב התכנון: הבסיס הראשון במתודולוגיה הסילוגרפיה: בסיס המטרה ואבני הדרך 

הצורך בגיבוש מטרות עסקיות. על הבעלים לזקק באופן ברור מה המטרות הישירות והעקיפות של המהלך ולבנות את אבני הדרך (שלל המשימות, האירועים, ערוצים ולוחות הזמנים בניהול פרויקט) שמטרתם להוביל את המהלך לכיבוש המטרות / היעדים / החזון. בבסיס זה יש לקחת בחשבון את  

תת עקרון: צורת המצב העסקי 

תת עקרון: חייל / סוס / מלכה 

תת עקרון: מהירות מחזור הניהול 

 1. שלב התכנון: הבסיס השני במתודולוגיה הסילוגרפיה: אסטרטגיה והטקטיקה 

השלב הבא לאחר שהמטרות גובשו באופן ברור ולאחר שהתקבלו החלטות על אבני הדרך להוביל את המהלך, מגיע הבסיס השני במתודולוגיה הסילוגרפייה והוא בסיס אסטרטגיה והטקטיקה, בשלב זה תבנה אסטרטגיה שמשרת את המטרות העסקיות של המהלך (הבסיס הראשון) וטקטיקות נקודתיות לניהול אבני הדרך ברמה היישומית ובאופן שמותאם ליכולות העסקיות ולמצב האקטואלי והעתידי שלו.  

כאשר הישות העסקית במצב בתוך המכר בסיס האסטרטגיה והטקטיקה נמצא בשלב 2  

כאשר הישות העסקית במצב מחוץ למכר בסיס האסטרטגיה והטקטיקה נמצא בשלב 4 

 1. שלב המחקר: הבסיס השלישי במתודולוגיה הסילוגרפיה מחקר ופיתוח (שלב מוצר / שירות): 

יש להדגיש מתודולוגית הסיילוגרפייה רואה את עולם מחקר ופיתוח במיקוד על ההתאמה שלו לשוק המטרה ולכן 

אחרי שלב התכנון (יעדים ואבני דרך ואסטרטגיה וטקטיקה) השלב הבא הוא שלב המחקר לאחר שנבנתה אסטרטגיה והוחלט על המהלכים הטקטיים המשרתים את בסיס הראשון, הוא שלב המחקר והפיתח הכוונה בשלב זה במתודולוגיה הוא בחינה של המוצר / השירות המוצא למכירה ומחקר עומק להבנה של התכונות התועלות והתקשורת שלו (לקהל הרוכש), כיצד ניתן לשפר, לייעל, להרחיב, להעמיק, לגרוע, להפסיק, או לדחות השקעות ופיתוח בו, בהסתכלות לתקופת זמן מוגדרת. 

במקרה של מוצר או שירות בתוך המכר: המתודולוגיה לא מאפשר לקפוץ על בסיס מחקר ופיתוח ותחייב את התהליך לבחינה (בתקופה מוגדרת) את מידת ההתאמה של מוצר / או שירות קיים לשוק המטרה. הסיבה לכך היא התפתחות מהירה של כלים, ערוצים, טכנולוגיות וכו’ משנה לשנה, ועל מהלך סיילוגרפיה נכון לבחון ולעדכן בכל פעם מחדש ולעדכן את הדרכים לשיפור המוצר או השירות שלנו.  

*במקרה של מוצר או שירות מחוץ למכר: סדר הבסיסים משתנה הבסיס  

 1. שלב המחקר: הבסיס הרביעי במתודולוגיה הסילוגרפיה מחקר שיווקי: 

השלב הבא לאחר המחקר ופיתוח הוא התאמה של המוצר הקיים לשוק ולבחון את נקודות האימוץ החזקות בתוך שוק המטרה. כדי להצליח יש לבצע זאת בהצלחה ישנם 3  סוגים של מחקרים אשר יש לבצע  

 • מחקר סקטוריאלי ענפי – איך מתנהג הענף העסקי 
 • מחקר מתחרים – איך מתנהגים המתחרים 
 • מחקר התנהגות צרכנים  – איך מתנהגים הצרכנים 

* יש לזכור במצב בתוך המכר, המוצר השירות כבר קיים ולכן שלב זה מגיע לאחר מחקר שירות מוצר (מחקר ופיתוח) והמטרה של מחקר (משקף) הוא לאתר הזדמנויות חדשות בהתבססות על מוצר או שירות קיים ולאתר נקודות חדשות בחידוד התועלות והתקשרות של המוצר / השירות לקהל המטרה. על ידי זיהוי תנודות ענפיות, מתחרים והתנהגות צרכנים 

 1. שלב ההפקה: הבסיס החמישי במתודולוגיה הסילוגרפיה הפקת חומרי מרקום 

השלב הבא לאחר שלב המחקר (יעדים ואבני דרך ואסטרטגיה וטקטיקה) הוא שלב ההפקה  הבסיס החמישי של מתודולוגית הסיילוגרפייה הוא התאמה של התקשרות של המוצר או שירות קיים וגם חדש לשוק מטרה ולבחון כיצד בונים ברמה הקריאטיבית וברמת ההפקה את חומרי הפרסום לכל מדיה ולכל ערוץ. החלטות מתבצעות בהתאם לשלב התכנון ושלב המחקר, כך הסיכוי לשמור על מסר תקשורתי ייחודי ומדויק הוא גבוה ויכול לנבות הצלחה. 

הפקת חומרי מרקום כוללת הפקה של חומרי ווידאו, חומרי גרפיקה, חומרי תוכן כתוב, חומרי צילום, חומרי שילוט ודפוס ועוד. 

 1. שלב ההפקה: הבסיס השישי במתודולוגיה הסילוגרפיה פרסום ומדיה 

השלב הבא לאחר שלב הפקת חומרי המרקום הוא בסיס פרסום ומדיה, בסיס זה מקבל את חומרי המרקום שנבנו ספציפית ובמיוחד בעבור כל ערוצי המדיה השונים. כך המסר שנבנה מועבר לכל ערוץ מדיה באופן האופטימלי לפי אופיו של כל ערוץ.  

מדיה כוללת – פרסום במדיה חדשה -פרסום בשטחי פרסום דיגיטליים, פרסום ברשתות חברתיות השונות, פרסום בפלטפורמות הפרסום של גוגל, פרסום באתרי תוכן וכו’ 

פרסום במדיה ישנה – פרסום בעיתונות, פרסום בטלוויזיה, פרסום בשלטי חוצות, פרסום ברדיו וכו’ 

 1. שלב המכירות: הבסיס השביעי במתודולוגיה הסילוגרפיה פיתוח IT ומתחמי קניות 

השלב הבא לאחר שלב ההפקה הוא שלב המכירות, מתודולוגית הסיילוגרפייה מגדירה את כל מתחמי הקניות של הישות העסקית ומאחדת אותם תחת בסיס אחד. על הישות העסקית לעצב ולתכנן את מתחמי הקניות הדיגיטליים והפיזיים בקו הבסיס הראשון כדי שהם יכלו לשרת באופן אופטימלי את תהליך המכר של המוצר או השירות המוצע לקהל  

פיתוח חנות דיגיטל 

פיתוח חנות פיזית 

פיתוח מערכות טכנולוגיות תומכות מכר 

 1. שלב המכירות: הבסיס השמיני במתודולוגיה הסיילוגרפיה: כוח אדם 

שלב הבא הוא שלב כוח האדם, מתודולוגיית הסיילוגרפיה מתייחסת לניהול כוח האדם בכל מתחמי המכר הדיגיטליים והפיזיים, במטרה ליצור עמוד תקשורת אחיד בין תקשורת השיווקית לתקשורת המכירתית שירותית. כאן על הישות העסקית לבצע גיוס נכון של כוח אדם אשר מתאים למיצוב ולדנ”א שנקבע בסיס הראשון (יעדים ואבני דרך) על הישות לדעת ולדאוג לבנות תוכניות הכשרה לכוח האדם בכדי  ליצור שפת שירות ומכירות אחידה , בנוסף לדעת לבצע מדידה של נתונים איכותיים (שביעות רצון לקוחות) וכמותיים (מכירות) באופן שבו ניתן  לזהות, כשלים, בעיות, אתגרים והצלחות.  

כוח אדם בזירה הדיגיטליים (שירות מרחוק) 

 • שירות בצ’ט / ווידאו 
 •  במיילי,  
 • תמיכה טלפונית וכו” 

כוח אדם בזירה הפיזית (פרונטלי) 

 • נציגות 
 • שירות 
 • תמיכה 
 • מכירה וקידום מכירות 
 • העמקת שימושים 

חלק חשוב בסיס זה, הוא לתת לישות העסקית את הפוקוס הנדרש בכדי לזהות עובדים מצטיינים וגם כאילו שיוצרים הבטלה סמויה. ובכך תוכל הישות העסקית לפעול בהתאם ולקדם תוכניות תגמול וליצור ייעול במחלקות כוח האדם ותקשורת ארגונית אחידה.  

 1. שלב הניהול: הבסיס התשעי במתודולוגיה הסיילוגרפיה ניהול מכירות 

אחרי שלב המכירות מגיע שלב הניהול, שלב הניהול הוא קריטי במתודולוגית הסיילוגרפיה שהרי היא מאגדת את כל תהליכי המכר או תהליכים חשובים אחרים הניתנים למדידה ומושפעים מהמכר, (במקרה שאין כאלו, המחלקה תדאג לפתח מטריצות למדידה איכותית או כמותית שיספקו ל”מנהל” את הנתונים הנדרשים) כדאי שהבסיס ה-9 יתקיים יש לאגד את כל ערוצי המכר של הישות העסקית (שירות/מוצר/עסק) – הפיזיים והדיגיטליים, ולבחון אותם על פרק מחזור ניהול (זמן מוקצב) בהשוואה למחזור הקודם. 

במעמד זה של הבסיס ה-9 יסרקו שאר הבסיסים, המשך הפעילות של פעולות קיימות יקבע בהתאם לתובנות שנוצרו בעקבות בדיקת כלל הבסיסים, ויוחלט לגבי המשכיות פעולות, והוספת פעולות נוספות או עצירה והסרה סופית של פעולות קיימות. 

עסק ללא מחלקה זו נמצא בסיכון לאבד את הדרך שלו ולהפוך לחסר החלטיות 

ו 

 1. שלב הניהול הבסיס העשירי במתודולוגיה הסיילוגרפיה אופטימיזציה 

אחרי כל השלבים (9 הבסיסים) שלב האחרון שלב האופטימיזציה” שלב זה הינו קריטי ותפקידו לבצע סקירה ובקרה על איכות ההתקדמות של כלל התהליכים (הבסיסים). של האופטימיזציה מאתר כשלים, תקלות, בעיות וחוסר עמידה בזמנים שנקבעו בשרשרת (שלפעמיים קשורים זה לזה), שלב זה נועד כדי לתעדף בעבור הישות העסקית את סדר הפעולות והמשימות שיש על כל בסיס לשפר תוך כדי התחשבות במצב העסק, הנכסים, המשאבים, לפי המצב האקטואלי שלו. במטרה לייעל את התהליך כולו, תהליך המכר. המתודולוגיה מחייבת את הישות העסקית לבצע בכל מחזור ניהול את הבסיס לאופטימיזציה לתהליך כולו. 

ישות עסקית שבא נמצא יותר מאדם אחד, על כל מנהל בסיס להגיע מוכן לישיבת הניהול המחזורי, באחריות מנהל הבסיס להגיע מוכן עם נתוני הבסיס (המחלקות השונות) ולהציף את הנתונים החשובים והבולטים בסקירה למנהל הישות העסקית (המנכ”ל / הבעלים) בישיבת הניהול המחזורי. כך בתהליך זה שאר המנהלים מקבלים ברייף קרוב על ביצוע שאר הבסיסים ונוצר ניצול נכון של ישיבת הניהול המחזורי. מנהל בסיס שאינו מגיע מוכן פוגעה במתודולוגיה וביעילות הבסיס העשירי בסיס האופטימיזציה. 

על תהליך זה לחזור על עצמו בכל תהליך סיילוגרפיה חדש.   

מבצע במצב תמידי בקרה לכלל הבסיסים באופן שוטף ודואג להציף כל תקלה או בעיה שקיימת באחד הבסיסים בשרשרת, ולסדר ולשפר ולייעל כל בסיס וכלל התהליכים שנמצאים בבסיס באופן האופטימלי ביותר ובנוסף מתעדפת את הפעולות החשובות לליבת המכירה בהתחשבות במצב העסקי והמשאבים של הישות, המתודולוגיה מחייבת את הישות העסקית לבצע בכל מחזור ניהול שנקבע מראש ועל בסיס המידע היא תיצור את היעדים למחזור הניהול הבא וכן הלא (תהליך שחוזר על עצמו). 

שלב זה חשוב ומתבצע באופן מקביל ושוטף ביחד עם כל הבסיסים האחרים, 

מכירה https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94  

השכרה https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA 

מותג https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%92 

אבולוציה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%94

השאר תגובה
עקבו אחרינו
יוטיוב
Play Video
פרסומות
 • חייגו אליי עכשיו
 • חייגו אליי אחרי זה
 • השאר הודעה

השאר טלפון ונציג יצור קשר ב2 דקות

שעות פעילות : א-ה 09:00 - 17:00

תוסף זה נבנה על ידי

בחר את היום/שעה שנוחה לך ליצירת קשר

תוסף זה נבנה על ידי

השאר הודעה ואנחנו נצור קשר בהקדם

שעות פעילות : א-ה 09:00 - 17:00

תוסף זה נבנה על ידי

מחלקת אופטימיזציה

מחלקה זו יוצרת מטריצות לבחינה הפער בין הרצוי למצוי וזיהוי נכון בין עיקר וטפל. המחלקה מציגה את המלצותיה לבעלים/ למנכ"ל כדי שהוא יוכל להוביל את המסלול לגיבוש יעדים חדשים ואסטרטגים, למחזור חדש של תהליך הסילוגרפייה.

עסק ללא מחלקה זו יעמוד במקום ויהיה מוגבל באופן ייעול הפעילות והצמיחה העסקית!

מרגיש שהעסק תקוע?